Zoeken op:
Geliquideerde bv kan niet herleven als inhoudingsplichtige
Als een rechtspersoon niet meer bestaat en geen werknemers meer in dienst heeft, is er geen wettelijke basis om deze rechtspersoon te doen herleven als inhoudingsplichtige voor de loonheffing, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Lees verder...
Werknemers laten kansen liggen rond eigen ontwikkeling
Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Volgens werkgeversvereniging AWVN wordt dit budget nog te weinig ingezet voor duurzame inzetbaarheid (DI). Lees verder...
Gebruik afroommodule leidde tot fikse naheffingen btw
Als de Belastingdienst – in samenwerking met de FIOD – aannemelijk maakt dat een restaurant gebruikmaakt van een afroommodule, kan dit leiden tot fikse naheffingsaanslagen voor de btw, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland. Lees verder...
Verkoper deelneming mag kwijtscheldingsverlies niet aftrekken
Als een holding-bv een deelneming verkoopt en de koper van deze deelneming verstrekt een lening die verband houdt met de verkoop, mag de holding een verlies uit een eventuele latere kwijtschelding niet aftrekken. Zo’n kwijtscheldingsverlies valt namelijk onder de deelnemingsvrijstelling. Lees verder...
Franchisewet in consultatie
De Wet franchise, met daarin regels voor de samenwerking tussen franchisegevers en -nemers, is in consultatie gegaan. Met het voorstel wil het kabinet franchisenemers beter beschermen. Lees verder...
Lening voor ondernemingsactiviteiten is geen privélening
Als een ondernemer een lening krijgt aangeboden die hij mede kan gebruiken om zijn verplichtingen volgens een zakelijke overeenkomst na te komen, behoort deze lening tot het verplichte ondernemingsvermogen. Lees verder...
Gelijkere beloning zzp'ers en werknemers noodzakelijk
Volgens het Internationaal monetair fonds (IMF) moeten de verschillen tussen werknemers met een vast of tijdelijk contract en zzp'ers worden verkleind. Ook zouden de lonen omhoog moeten, stelt het IMF in een rapport over Nederland. Lees verder...
Auto is na 881 kilometer niet meer nieuw voor bpm
Een vrijwel nieuwe auto die 881 kilometer op de teller heeft staan, geldt voor de bpm als gebruikte auto, ook als hij maar kort in een buitenlands kentekenregister heeft gestaan. Lees verder...
In 2020 lagere collectiviteitskorting zorgverzekeraars voor werkgevers
Op Internetconsultatie.nl ligt een conceptbesluit voor wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting ter consultatie voor. Het ontwerp besluit regelt dat zorgverzekeraars voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie moeten vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit, maar de hoogte van die korting wordt wettelijk gemaximeerd. Het maximale kortingspercentage zal worden verlaagd van 10% naar 5%. Lees verder...
Boekverlies bij omwisseling woning is te activeren
Als een ondernemer op grond van een bestemmingsplan de woonbestemming van een oude woning moet opgeven ten gunste van de woonbestemming voor een nieuwe woning, mag hij de daaropvolgende waardedaling van de oude woning activeren op de balans. Lees verder...

Aangesloten bij


Contactgegevens

Stationsstraat 33, 9401 KW Assen

+31(0)592-301630

+31(0)592-301631

info@smkba.nl