Zoeken op:
Verkrijging activa en passiva is irrelevant voor toepassing BOR
Als een iemand een (deel van een) materiële onderneming krijgt geschonken en verder aan de voorwaarden voldoet, heeft hij recht op toepassing van de BOR. Dat een deel van het verkregen ondernemingsvermogen in de afgelopen vijf jaar voor de schenking van samenstelling is veranderd is voor toepassing van de BOR niet van belang. Lees verder...
Klein Krediet Corona aan te vragen
Ondernemers met een financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000 vanwege de coronacrisis kunnen sinds vrijdag 29 mei 2020 een beroep doen op het Klein Krediet Corona (KKC). Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf deze datum worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. Lees verder...
Aanvraag NOW 1.0 tot 5 juni
Bij UWV zijn sinds 6 april 140.000 aanvragen ingediend voor de eerste tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Daarvan zijn er inmiddels 123.000 goedgekeurd. Werkgevers hebben tot en met 5 juni de tijd om een aanvraag in te dienen voor NOW 1.0. Lees verder...
Dubbel budget voor begeleiding kwetsbare jongeren naar werk
Om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs naar werk te begeleiden krijgen de 35 arbeidsmarktregio’s extra geld. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al € 8,5 miljoen voor beschikbaar gemaakt. Aanvullend Komt daar nog eens € 8,5 miljoen voor deze doelgroep bij vanuit het Europees sociaal fonds (ESF). Lees verder...
Kleine schuldeisers krijgen betere uitgangspositie
De Tweede Kamer heeft op 26 mei 2020 unaniem de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Door dit wetsvoorstel kunnen bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt zichzelf makkelijker herstructureren om een faillissement af te wenden. Lees verder...
Beroepschrift te laat maar toch ontvankelijk
Verzendt de Belastingdienst een verminderingsbeschikking met daarop de vermelding ‘uitspraak op bezwaar’? En staat hier een uiterste datum op wanneer het beroepschrift moet zijn ingediend? Dan mag belanghebbende van die datum uitgaan, ook al is de feitelijke termijn om in beroep te gaan dan al voorbij. Lees verder...
De ene oudedagsvoorziening is de andere niet
Een man vindt dat hij geen belasting over zijn spaargeld hoeft te betalen, omdat hij al belasting heeft betaald over zijn (gespaarde) arbeidsinkomsten. Ook is de man van oordeel dat zijn vermogen als oudedagsvoorziening onbelast moet blijven net als pensioenkapitaal. Lees verder...
Gebruik juiste sectorcode van belang voor WW
Volgens de Belastingdienst komt het regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Een onjuiste sectorcode kan voor een ex-werknemer problemen opleveren bij zijn WW-aanvraag. Lees verder...
Nieuw pensioenstelsel koppelt pensioen niet meer aan salaris
Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen. Dat schrijft de Volkskrant. Lees verder...
Regeling tijdelijke verhuur geldt ook voor tuinhuisje
Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning is volgens Advocaat-Generaal Niessen ook als tijdelijke verhuur van een eigen woning belast. Lees verder...
Nu.nl (economie)
De Financiële Telegraaf
NRC Handelsblad Economie
De Volkskrant Economie
Elsevier Nextens

Aangesloten bij


Contactgegevens

Stationsstraat 33, 9401 KW Assen

+31(0)592-301630

+31(0)592-301631

info@smkba.nl