Aanpassing minimumloon per 1 januari 2020
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 aangepast. De verhoging bedraagt ditmaal na afronding 1,1%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2020: • per maand € 1653,60; • per week € 381,60; • per dag € 76,32. De minimumjeugdlonen voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar worden eveneens aangepast met 1,1%. Bron: Min SZW 10-10-2019, 2019-0000146977 (Stcrt 2019, 56680)

Aangesloten bij


Contactgegevens

Stationsstraat 33, 9401 KW Assen

+31(0)592-301630

+31(0)592-301631

info@smkba.nl